PPDKT
24 | 04 | 2014
Barcode PPDKT


barcode for mobilephone

Asia, Malaysia, Terengganu
Menu Utama
Organisasi
Agensi KPM


Pautan Pendidikan
Web Mail KPM

Maklumat Sekolah
Mutiara Kata

Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.Makluman /Arahan Terkini
Bahan Download Terbaru
Arkib PPDKT
Berita PPDKT

DIALOG PRESTASI AKADEMIK DAERAH KUALA TERENGGANU (DTP) BIL. 1 2014

27 Februari 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu berjaya mengadakan Dialog Prestasi Akademik di bawah Program Tranformasi Daerah (DTP) 2014 di SK Padang Hiliran, Kuala Terengganu yang melibatkan Pegawai PPD Kuala Terengganu dengan 35 buah sekolah rendah Band 1 dan Band 2. Program bermula dengan sesi lawatan oleh Tuan PPD ke  SK Pusat Chabang Tiga dan Tuan Timbalan PPD ke  SK Paya Bunga. Tuan PPD Kuala Terengganu, Encik Awang bin Ibrahim memberi ucapan dan membentangkan Dialog Prestasi Akademik di bawah Program Tranformasi Daerah (DTP) kali pertama 2014. Timbalan PPD, Encik Azahar bin Abu Bakar  membuat pembentangan imbasan lawatan ke sekolah. Pembentangan Prestasi Akademik Daerah telah disampaikan oleh ketua Unit Akademik, Tuan Haji Mohd Nasir bin Abd Rahman. Pada dialog prestasi kali ini, Guru Besar SK Padang Hiliran, Encik Ibrahim bin Ab. Rahman telah terpilih  membentangkan prestasi akademik sekolah beliau untuk bincangkan didalam majlis tersebut. Analisis dan ulasan telah dibuat oleh peserta dialog  serta Tuan Pegawai PPD  Kuala Terengganu.

MAJLIS PENYERAHAN eBOOK TAHUN 5 PERINGKAT DUN DI BAWAH PARLIMEN KUALA NERUS 2014

13 Februari 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu dengan kerjasama DUN di bawah Parlimen Kuala Nerus serta Top IT telah berjaya mengadakan Majlis Penyerahan eBook Tahun 5 Peringkat DUN di bawah Parlimen Kuala Nerus  di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri, Gong Badak, Kuala Terengganu. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Y.B Dato’ Haji Ahmad Razif bin Abd Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Sains & Teknologi, Inovasi, Tenaga, Teknologi Hijau dan Air; Merangkap ADUN Seberang Takir. Turut hadir Y.Bhg. Dato’ Basir bin Ismail, Timbalan Ketua UMNO, Bahagian Kuala Nerus; Encik Awang bin Ibrahim, PPD Kuala Terengganu; Y.Bhg Tuan Arif Sahibul Fadilah bin Tuan Ahmad, Timbalan Pengerusi Penyelaras DUN Bukit Tunggal dan Y.Bhg Che Mansor bin Salleh, Timbalan Pengerusi Penyelaras DUN Teluk Pasu. Penerima eBook sekolah-sekolah di DUN Bukit Tunggal seramai 340 orang, DUN Seberang Takir seramai 494 orang, DUN Teluk Pasu seramai 517 orang dan DUN Tepoh seramai 1028 orang dengan jumlah keseluruhan ramai  2379 orang yang menerima eBook masing-masing pada hari tersebut. PPD Kuala Terengganu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis tersebut.

TAKLIMAT PENGARAH BERSAMA KEPIMPINAN SEKOLAH DAERAH KUALA TERENGGANU

17 Disember 2013 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu telah mengadakan Taklimat Pengarah, Yang berbahagia Encik Zakaria bin Hussin bersama Kepimpinan Sekolah Daerah Kuala Terengganu bertempat di Dewan Batu Bersurat, Muzium Negeri Terengganu. Turut hadir Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah, Tuan Haji Md Yasin bin Mohd Salleh; Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Akademik, Tuan Haji MatSor bin Ismail; PPD Kuala Terengganu, Encik Awang bin Ibrahim; Timbalan PPD Kuala Terengganu, Encik Azahar bin Abu Bakar; Pegawai PPD Kuala Terengganu; Pengetua dan Guru sekolah-sekolah Daerah Kuala Terengganu. Pada tahun ini sebanyak dua buah sekolah telah dianugerahi Sijil Audit Sekolah Tampa Teguran Pengurusan Kewangan Sangat Baik Tahun 2012. Sijil-sijil tersebut telah disampaikan oleh Tuan Pengarah kepada Pengetua SMK Sultan Ahmad dan Pengetua SMK Bukit Tunggal.

PERSIDANGAN PPD KEBANGSAAN 2013

27 November 2013 – Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia (MPPDM) menganjurkan Persidangan Kebangsaan, Pengurusan Pendidikan Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah dan Pelancaran Program Transformasi Daerah (DTP) bertempat di Hotel Permai Kuala Terengganu bermula 26 hingga 28 November 2013. Seramai 400 orang peserta telah menghadiri persidangan tersebut yang akan dirasmikan oleh Y.B. Dato’  Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidikan II. Negeri Terengganu telah dua tahun berturut-turut menjadi tuan rumah untuk persidangan tersebut. Antara agenda lain yang dijadualkan berlangsung sepanjang persidangan tersebut ialah amanat oleh KPPM, Penyerahan buku panduan DTP yang akan disempurnakan oleh Menteri Pendidikan II, SISC+, SIPartner+, Sekolah Amanah, Peranan PPD untuk mengerak DTP dan Mesyuarat Agung MPPDM. Turut member ucaptama ialah Y.Bhg. Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Sri Paduka Dr. Lim Kok Wing, Presiden LimKokWing University of Creative Technology dan Mr Arrn Hamilton dari Business Development Director CFBT Education Trust. PPD Negeri Terengganu selaku tuan rumah mengucapkan Selamat Datang Dan Selamat Bersidang.

MAJLIS PENYERAHAN eBOOK MURID TAHUN 4 DUN BANDAR

6 November 2013 - Majlis Agihan eBOOK kepada pelajar Tahun 4 Negeri Terengganu telah diadakan di Dewan Terbuka Kompleks Seri Iman, Kuala Terengganu. Majlis yang diserikan dengan kehadiran Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Y.B. Haji Mohd Zubir bin Embong itu telah dihadiri oleh 664 penerima eBOOK. antara sekolah yang terlibat ialah SK Paya Bunga, SK Losong, SK Tengku Ampuan Mariam, SK Padang Hiliran, SK Seri Nilam, SK Pusat Chabang Tiga, SJKC Chung Hwa Wei Sin.

Aplikasi Online
Berita KPM
Berita Unit Rendah JPNT
PPD Kuala Terengganu
Makluman

PPD Kuala Terengganu

Timbalan PPDKT

Pegawai PPDKT 2013

Staf PPDKT 2013

Hari Bersama Pelanggan

Waktu Solat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup
Jumlah Pelawat
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini1899
mod_vvisit_counterSemalam3231
mod_vvisit_counterMinggu Ini12766
mod_vvisit_counterMinggu Lalu15085
mod_vvisit_counterBulan ini53553
mod_vvisit_counterBulan Lalu70485
mod_vvisit_counterAll days3221724
We have: 25 guests, 27 members online
IP Anda: 23.23.67.57
 , 
Today: Apr 24, 2014